Jest tylko jedno Koloseum i jeden Partenon, a ileż to milionów negatywów, reprezentantów obrazów tych budowli, powstało od momentu, w którym zostały one wzniesione!

Oliwer Wendell Holmes, 1859

Rzeczywistość jednak, jak długo będzie trwać, ciągle domagać się będzie swojego odbicia.